Ontwikkelen op een slimme, duurzame
en betaalbare manier
met visie, strategie en efficiency.

Over ons

VSE Ontwikkelingen is ontstaan in 2006 met als doel de uitbreiding van de duurzame woningvoorraad in Nederland te versnellen en zodoende de woningnood terug te dringen.

In de komende decennia is jaarlijkse behoefte aan zo’n 75.000 nieuwe woningen voor uiteenlopende doelgroepen.
Het huidige landschap kenmerkt zich door een te beperkte ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op financieel, juridisch en fysiek vlak. Bouw- en faalkosten stijgen als gevolg van het huidige systeem en behoudt van natuur staat hoger op de agenda dan ooit. De jaarlijkse realisatie doelstelling voor wat betreft nieuwbouw wordt dan ook al jaren niet gehaald.

Wij zijn er van overtuigd dat versnelling van duurzame nieuwbouw enkel bereikt kan worden met integrale en schaalbare oplossingen. VSE Ontwikkelingen werkt daarom nauw samen met Mooduul: een modulaire en circulaire bouwonderneming. VSE Ontwikkelingen is hiermee in staat om veel sneller, goedkoper en duurzamer te ontwikkelen en te bouwen, zonder in te boeten op kwaliteit.

Contactfomulier

14 + 11 =

Stuur ons een E-mail

Bel voor meer informatie